Pressupostos Generals de l’Estat 2017- Laboral Noticias /es

04
Jul

Pressupostos Generals de l’Estat 2017- Laboral

 • Escrit Per - admin
 • Sense comentaris a Pressupostos Generals de l’Estat 2017- Laboral

Pressupostos Generals de l’Estat 2017 – Laboral

29 juny 2017 Els Pressupostos Generals de l’Estat 2017

A què afecta?

Als valors, criteris de cotització i càlcul de prestacions de la Seguretat Social per 2017.

A qui afecta?

A les empreses i treballadors afiliats als diferents Règims i Sistemes Especials de cotització a la Seguretat Social.

Com afecta?

Les novetats pel que fa als Pressupostos Generals de l’Estat de 2016 i restants lleis posteriors relacionades són:

 • La base mínima de cotització per a treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms serà de 919,80€ mensuals.

 

 • La base mínima de cotització per a treballadors del Règim Especial d’Artistes serà de 919,80€ mensuals.

 

 • Base mínima d’aplicació a treballadors que el dia 01/07/17 tinguessin 48 o més anys complerts: 992,10 euros.

 

 • Base màxima d’aplicació a treballadors que el dia 01/07/17 tinguessin 48 o més anys complerts: 023,50 euros

 

 • Es reactiva la bonificació per a les empreses que dediquen la seva activitat als sectors del turisme, comerç i hostaleria que contractin, o tinguin contractats, a treballadors fixos discontinus ocupats durant els mesos de febrer, març i novembre de cada any. La bonificació, aplicable durant els citats mesos, consisteix en el 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, “FOGASA” i Formació Professional de dites treballadores. Aquesta bonificació té efectes des de 01/01/17 a 31/12/17.

 

 • Segons els pressupostos generals de l’estat 2017.

 

 • Es manté la bonificació per a les treballadores que, per risc durant l’embaràs o la lactància natural, siguin destinades a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat. La bonificació consisteix en el 50 per cent de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes, durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció. Aquesta bonificació té efectes des de 01/01/17 a 31/12/17.

 

 • Nova bonificació per a contractacions indefinides de suport a emprenedors amb treballadors aturats inscrits en l’Oficina d’Ocupació per prestar serveis en centres de treball de la Comunitat Autònoma de Canàries. Els col·lectius i bonificació seran: Segun els prespuestos generals de l’estat.

 

Joves entre 16 i 30 anys, tots dos inclusivament. L’empresa tindrà dret a una bonificació, durant tres anys, amb els següents percentatges en la quota empresarial de la Seguretat Social: 90 % el primer any, 70 % el segon any, i 40 % el tercer any.

Si aquests contractes es concertessin amb dones en ocupacions en les quals el col·lectiu estigui menys representat els citats percentatges s’incrementaran en un 10 %.

Majors de 45 anys. L’empresa tindrà dret a una bonificació, durant tres anys, d’un 90 % en la quota empresarial de la Seguretat Social.

Si aquestes contractacions es concerten amb dones en ocupacions en les quals aquest col·lectiu estigui menys representat, el percentatge a bonificar serà del 100 % per idèntic període.

Aquestes bonificacions són compatibles amb altres ajudes públiques previstes amb la mateixa finalitat, sense que la suma de les bonificacions aplicables pugui superar el 100 % de la quota empresarial de la Seguretat Social.

L’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) tindrà les següents quanties:

 • IPREM diari, 17,93 euros.

 

 • IPREM mensual, 537,84 euros.

 

 • IPREM anual, 6.454,03 euros.

 

 • En els supòsits en què la referència al Salari Mínim Interprofessional ha estat substituïda per la referència al IPREM, la quantia anual del IPREM serà de 7.519,59 euros quan les normes es refereixin a el SMI anual, tret que expressament excloguin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.

 

Sense afectació a les aplicacions:

 • Enquadrament de el funcionari públic i el personal laboral.

 

 • Enquadrament en el Règim General de funcionaris de l’Administració Civil d’Estat.

 

 • Sistema de cotització parcial per a Autònoms.  La llei podrà establir un sistema de cotització a temps parcial per als treballadors autònoms, per determinades activitats o col·lectius i durant determinats períodes de la seva vida laboral.

 

 • Prestació per cessament d’activitat dels treballadors per compte propi del sector marítim-pesquer en els mateixos termes i condicions i amb els mateixos requisits que els previstos per a treballadors autònoms.

 

Quan afecta?

Des del 29/06/2017.

Més informació en: boe-a-2017-7387.pdf
Publicacion facilitada per sage.es

admin

Todos los derechos reservados © 2017 - Presupuesto Barcelona

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies